Other Hotels
Hotel Galileo Prague
Bruselská 239/3 120 00 Praha
Hotel Praga 1 Prague
Žitná 1670/5 110 00 Praha
Hotel Caesar Prague
Myslíkova 1959/15 110 00 Praha
Hotel Roma Prague
Újezd 425/24 118 00 Praha
Hotel Beseda Prague
Vladislavova 1477/20 110 00 Praha

Reservation

Contact

CHAT: Unfortunately, nobody is online
Chat: 08:00 - 20:00 CET
+420 222 500 222